Programeaza-te in service!

Politica de confidentialitate

INFORMATII GENERALE:

Cine suntem? Ce facem? Care este obiectivul nostru? Cum se acceseaza website-ul?

Das Auto Garage este un service auto specializat in domeniul reparatiilor auto si comercializarea pieselor de schimb pentru toate marcile de autoturisme si autoutilitare.

Adresa web este https://www.dasautogarage.ro/, iar website-ul nostru este construit pe o platforma WordPress, cu o tema personalizata. Pagina noastra de web se poate accesa de pe orice dispozitiv fix sau mobil cu acces la internet cu un browser clasic.

www.dasautogarage.ro este destinat informarii clientilor service-ului nostru, precum si celor interesati sa afle informatii despre service-ul nostru si se poate accesa de pe orice dispozitiv fix sau mobil cu acces la internet, cu un browser clasic.

COLECTAREA DATELOR SI A INFORMATIILOR.

 Ce categorii de date personale colecteaza website-ul nostru? Cum le colecteaza? Ce se colecteaza automat?

Website-ul nostru, prin formularul de contact colecteaza in principal nume, prenume, adresa email dar si orice alte date personale transmise de dvs., in mod voluntar.

Datele se colecteaza direct, de la utilizatori si/sau solicitanti, in mod liber si informat. Formulare aflate la dispozitia dvs. pe website contin rubrici obligatorii, marcate corespunzator si rubrici facultative.

Website-ul colecteaza in mod automat, suplimentar fata de datele oferite de dvs. in mod volutar si informatii legate de data si ora cand s-a transmis un anumit formular completat si informatii din Cookies. Cookies reprezinta fisiere de mici dimensiuni, care sunt stocate pe computerul, dispozitivul utilizat de dumneavoastra. Aceste Cookies contin un numar unic de identificare. Dvs. aveti posibilitatea de a opri Cookies direct din setarile browser-ului folosit de dvs. mai multe detalii privind Cookies se regasesc in Politica de Cookies, afisata permanent in meniul din subsolul paginii web, ce poate fi consultata accesand linkul https://www.dasautogarage.ro/cookies/ .

Crearea de profiluri prin Cookies Google Analytics, care pot fi activate/dezactivate de catre utilizator.

Website-ul nostru utilizeaza Google Analytics, astfel, in functie de setarile dvs. din browser si/sau efectuate la noi pe pagina web, putem colecta numarul vizitatorilor de pe pagina noastra de web, la un anumit moment dat, sectiunile din pagina vizitate, audienta, durata vizitei. Mai multe detalii depsre politica de privacy a Google puteti consulta pagina:  https://policies.google.com/privacy.

Website-ul nostru poate colecta si informatii legate de numarul de vizitatori pe website la un anumit moment, locatia vizitatorilor, surse de trafic, paginile din site vizualizate, audienta (vedere de ansamblu/overview, utilizatori activi), date demografice (varsta, sex), limba, comportament (noi versus recurenti), paginile vizualizate si numarul acestora, durata de vizitare site, tehnologie – browser, sistem operare, furnizor internet, tip si model dispozitiv (mobil, desktop, tableta). 

Care sunt scopurile de prelucrare si temeiurile legale ale colectarii si prelucrarii datelor?

Conform RGPD, colectam si prelucram ulterior datele dvs. personale astfel:

 1. Cookies, in baza art. 6 alin. 1 lit. (a) si (f) din RGPD (Cookies de prima parte/Cookies de terta parte);
 2. Formular de contact, in baza art. 6 alin. 1 lit. (a) si (b) din RGPD;

Prin ce tipuri de mijloace sunt datele colectate, ulterior, prelucrate?

Datele colectate prin intermediul paginii web sunt agregate in baza de date interna si sunt ulterior utilizate atat in format electronic cat si pe suport hartie.

Cine are acces la date personale colectate si ulterior prelucrate? Cum are loc accesul?

Accesul personalului Companiei la bazele de date cu date personale se realizeaza in conditii optime de securitate si confidentialitate, potrivit politicilor si procedurilor interne ale Companiei.

Cui diseminam, dezvaluim/divulgam, punem la dispozitie, in tot sau in parte, datele personale colectate si ulterior prelucrate?

Website-ul nostru este administrat intern, prin urmare nu diseminam, dezvaluim, divulgam, punem la dispozitie tertilor, in tot sau in parte, datele personale colectate si ulterior pelucrate. In mod exceptional, putem dezvalui anumite informatii, conform legislatiei in vigoare, in cazuri determinate si de regula autoritatilor publice competente.

 Cum se utilizeaza retele de socializare?

Utilizand butoanele cu siglele Facebook, Twitter, Google sau YouTube vei fi redirectionat catre paginile noastre de pe respectivele retele de socializare.

CONFIDENTIALITATEA DATELOR SI A INFORMATIILOR.

Confidentialitatea datelor este un principiu important pentru compania noastra si aceasta va fi asigurata, pe plan intern prin diverse mijloace, in mod corespunzator.

SECURITATEA DATELOR PERSONALE.

Website-ul nostru este securizat cu certificat SSL si nu interactioneaza cu nici un alt site. Compania nu răspunde pentru pierderea datelor utilizatorului in caz de atacuri cibernetice sau situatii de forta majora, pentru infectarea computerului unui utilizator cu viruși informatici, pentru atacuri cibernetice de orice fel.

STOCAREA DATELOR.

Datele colectate sunt stocate intern conform legislatiei, acolo unde exista un termen legal de stocare sau potrivit politicii interne, in fiecare caz in parte, avand in vedere criterii sau perioade determinate, stocarea si/sau arhivarea operand numai atat timp cat este necesara si justificata stocarea. Pentru orice detalii concrete, legate de stocarea datelor dvs. personale, respetiv legate de situatia dvs. particulara, puteti sa ne contactati si noi va vom raspunde, conform legii. 

DREPTURILE DVS. ; TRANSPARENTA 

 1. ACCESUL LA DATE

Dvs., in calitate de ”persoane vizate” aveti dreptul de a obtine de la Companie confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu sunt prelucrate de aceasta si, in caz afirmativ, aveti acces la acestea.

In plus, in cazul in care Compania, prelucreaza datele dvs. cu caracter personal, aceasta are obligatia sa va ofere informatii inclusiv despre: scopurile prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate datele, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioadă, dupa caz, existenta drepturilor specific, informatiil disponibile privind sursa datelor, in situatia in care datele nu au fost colectate de la dvs., persoana vizata, existenţa unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri si informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru dvs., persoana vizata.

Aveti dreptul de a obtine o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii, ca regula, in formatul electronic utilizat in mod curent sau in formatul solicitat de dvs. si fara a aduce atingere drepturilor si libertatilor altor persoane; orice alte copii solicitate de dvs. va pot fi furnizate, contra cost, in aceleasi conditii.

 1. DREPTUL LA RECTIFICAREA DATELOR

In calitate de persoana vizata, aveti dreptul de a obtine de la Companie, fara intarzieri  nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc.

Avand in vedere scopurile in care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

 1. DREPTUL LA STERGEREA DATELOR (”dreptul de a fi uitat”)

In calitate de persoana vizata aveti dreptul de a obtine din partea Companiei stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, ca regula, cu exceptia cazurilor prevazute de lege. Compania are obligatia de a sterge datele cu carater personal fara intarzieri nejustificate, atunci cand exista unul din urmatoarele motive:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • va retrageti consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • din motive legate de situatia dvs. particulara, dvs., va opuneti prelucrarii necesare pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de o parte terta si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveşte prelucrarea ori dvs. va opuneti prelucrăaii pentru scopuri de marketing direct;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care

revine Companiei;

 • datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale mentionate la articolul 8 alineatul (1) din RGPD.

In cazul in care Compania a facut publice date personale care trebuie sterse, aceasta va lua masuri necesare si rezonabile pentru a informa operatorii care le prelucreaza ca dvs., persoana vizata, ati cerut stergerea de catre acesti operatori a oricaror linkuri catre datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

 1. DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII

In calitate de persoana vizata aveti dreptul de a obtine din partea Companiei restrictionarea prelucrarii, in una din urmatoarele situatii:

 • contestati exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite Companiei sa verifice exactitatea acestora; Compania va putea insa prelucra aceste date, fara insa a le stoca, cu consimtamantul dvs., pentru constatarea, exercitarea sau aparararea unui drept in instanta ori pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau pentru motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru;
 • prelucrarea este ilegala si dvs. va opuneti stergerii datelor personale dar solicitati restrictionarea utilizarii acestora;
 • Compania nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dvs. le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • v-ati opus prelucrarii in conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din RGPD, pentru intervalul de timp in care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale dvs., persoana vizata.

De asemenea, Compania va va informa inainte de a ridica o restrictie de prelucrare.

 1. DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR

In calitate de persoana vizata aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care le-ati furnizat Companiei, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat. Totodata, aveti dreptul de vi se a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea Companiei, in cazul in care:

 • prelucrarea se bazeaza pe consimtamant sau pe un contract, si
 • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
 1. DREPTUL LA OPOZITIE

In calitate de persoana vizata aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau

al articolului 6 alineatul (1) din RGPD a datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv crearii de profiluri.

Compania nu va mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu anumite exceptii prevazute de lege.

Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct, aveti dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii in astfel de scopuri a datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct in cauza.

 1. PROCESUL DECIZIONAL INDIVIDUAL AUTOMATIZAT SI CREAREA DE PROFILURI

In calitate de persoana vizata aveti dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearii de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza, in mod similar, intr-o masura semnificativa.

Pe cale de exceptie, Compania poate efectua o prelucrare automata, inclusiv o creare de profiluri, daca aceasta prelucrare este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre dvs. si Companie, sau prelucrarea este autorizata prin dreptul intern aplicabil Companiei, cu luarea unor masuri corespunzatoare pentru protectia drepturilor si intereselor dvs. legitime, ori daca v-ati exprimat consimtamantul explicit pentru o astfel de prelucrare.

In cazul in care prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri are loc pentru incheierea sau executarea unui contract intre dvs. si Companie sau in baza consimtamantului dvs. explicit, aveti dreptul de a obtine din partea Companiei interventie umana, aveti dreptul de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.

 1. ACCESUL LIBER LA JUSTIȚIE

Dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea drepturilor sau repararea prejudiciilor este garantat de art. 21 din Constitutia Romaniei si de art. 79 si art. 82 din RGPD.

 1. PLANGEREA LA (O) AUTORITATE

Conform art. 77 din RGPD aveti si dreptul de a va adresa cu plangere catre autoritatea nationala de supraveghere (www.dataprotection.ro).

PROCEDURA DE EXERCITARE A DREPTURILOR DVS. SPECIFICE IN RELATIE CU COMPANIA

Pentru exercitarea drepturilor legale specifice, indiferent de dreptul exercitat si de scopul prelucrarii datelor personale de catre Companie, va puteti adresa cu o cerere scrisa, pe adresa de corespondenta a Companiei: Str Baia de Arama nr 1, Sector 2, Bucuresti sau la adresa de e-mail dataprotection@dasautogarage.ro. Compania va raspunde in termen de 30 de zile de la primirea si inregistrarea cererii dvs.; acest termen poat fi prelungit cu doua luni, in stituatii complexe, determinate. Cererea de exercitare a drepturilor dvs. este gratuita, de regula, Compania putand stabili o taxa rezonabila, aplicabila insa numai in cazul unor cereri evident nefondate sau excesive, cum ar fi cererile repetate.

DISPOZITII FINALE

Pentru orice intrebare sau solicitare cu privire la la Politica noastra de confidentialitate, la modul de utilizare a site-ului nostru si la informatiile continute de acesta va rugam sa ne contactati. Politica de confidentialitate se aplica tuturor activitatilor, informatiilor si datelor personale care sunt legate si/sau continute de site-ul nostru.

 

V1.0 – 17.07.2018